Oferta

Polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań oraz raportów statystycznych do GUS
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
 • reprezentacja przed organami podatkowymi

Kadry i płace:

 • przygotowywanie listy płac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie
 • sporządzanie druków ZUS RMUA
 • dokonywanie wydruków przelewów do ZUS i US
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8A)
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • przygotowywanie deklaracji PIT-11, PIT-40 i innych
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • rozliczanie dofinansowań z PFRON
 • sporządzanie deklaracji statystycznych związanych z wynagrodzeniami
 • administrowanie aktami osobowymi (archiwizacja, udostępnianie)
 • urlopy - ustalanie wymiaru oraz prowadzenie kartotek urlopowych
 • prowadzenie rejestru nieobecności z powodu choroby
 • przygotowywanie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • przygotowywanie dokumentacji personalnej
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej (druk RP-7 za okres obsługi)

Usługi dodatkowe:

 • pomoc przy zakładaniu firmy
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • możliwy odbiór dokumentów od klienta